ژانویه 27, 2020
پلی کربنات و درمان

بررسی مهمترین فاکتورهای پلی کربنات در درمان

در این مطلب بر آن هستیم تا به بررسی مهمترین فاکتورهای پلی کربنات بپردازیم. همانطور که در بخش های قبلی نیز توضیح دادیم، پلی کربنات در […]
ژانویه 20, 2020
پلی کربنات در صنعت پزشکی

مهمترین کاربردهای پلی کربنات بی رنگ در صنعت پزشکی

پلی کربنات بی رنگ در صنعت پزشکی نیز کاربردهای فراوانی دارد. در این مطلب سعی داریم تا از این کاربردها به چند نمونه اشاره کنیم. با […]
02165432758